Wezwanie czytelnicze 2017


Czytam? Pewnie, że czytam! 

The Magic of Books Details by Tammara

żródło: internet

To po pierwsze primo - 3650 stron w 2017 roku, 
a po drugie secundo - 52 książki w 52 tygodnie 2017 

https://www.facebook.com/events/1944534809107508/


- a co!?!

>>>---<<<

  1. "Sezon na cuda" Magdalena Kordel - 394 stron /394/3650
  2. "Zwilczona" Adriana Trzepiota - 299 stron /693/3650
  3. "Wino z Malwiną" Magdalena Kordel - 320 stron /1013/3650
  4. "Okno z widokiem" Magdalena Kordel - 302 strony /1315/3650
  5. "Wymarzony dom" Magdalena Kordel - 398 stron / 1713 /3650
  6. "Wymarzony czas" Magdalena Kordel - 352 stron / 2065/3650
  7. "Tajemnica bzów" Magdalena Kordel - 400 stron /2465/ 3650
  8. "Nadzieje i marzenia" Magdalena Kordel - 436 stron /2901/3650
  9. "Alibi na szczęście" Anna Ficner-Ogonowska - 672 stron /3573/3650

3 komentarze: